CATALOGUE

Trespassers W
Van Stolkweg 4
2585 JP Den Haag
BTW: 0562.11.375
tel/fax: ++3170-3650865
e-mail: trespassersw@planet.nl
web-site: www.trespassersw.nl

Trespassers W-Uitgeverij/ Publishing House

Catalogus en prijzen- buiten Nederland: vraag bedrag voor porto op.
Catalogue & prices- outside The Netherlands: ask for amount for postage.

top

I-Muziek en gesproken woord/Music and spoken word/boeken/books

TW 1001-Trespassers W, Burn It Down, 7" EP, 3 songs, 1984
€ 2,50

TW 1002-Trespassers W, Straight Madness, LP, 10 songs, 1985
€ 6,00

TW 1003-Trespassers W, Paris In Between The Wars, 12"-EP, 4 songs, 1986
€ 4,50

TW 1004-Trespassers W, The Ghost Of The Jivaro Warrior, cassette, 7 songs, 1987
*uitverkocht/deleted

TW 1005-Trespassers W, Dummy, double-LP, 20 songs, 1988
*uitverkocht/deleted

TW 1006 / ADM 7975-Trespassers W, Potemkin, LP, 7 songs, 1989
€ 8,00

TW 1007 / ADM 6975-Trespassers W, Macht Kaputt 7"-EP, 5 songs, 1989
€ 3,40

TW 1008-Trespassers W, Kinder EP, 7 songs, 1991
*uitverkocht/deleted

TW 1009/ADM 18975-Trespassers W, Roots And Locations, LP, 12 songs, 1991
€ 10,25

TW 1010-Various, The Radio Mondain Den Haag Sessions part I, cassette, 1991
€ 5,70

TW 1011-Various, The Radio Mondain Den Haag Sessions part II, cassette, 1995
€ 5,70

TW 1012-Antoine Molaire et l'Ensemble Pandorra (NL), Bene Gesserit (B.), X Ray Pop (Fr.) and Trespassers W, EP Rayé, 7"-EP, 4 songs, 1991
€ 3,40

TW 1013-Trespassers W, DANCE! K-Sept Für Fans #1 (1984-1991), cassette, 30 songs, 1992
*uitverkocht/deleted

TW 1014-Trespassers W, 5, 4, 3, 2, 1,…0, LP, 13 songs, 1993
€ 10,30

TW 1015-TW: Nussfarben / Deux Baleines Blanches: Idiotenkonferenz, 7"-EP, 1993 (with magazine Punt.Punkt)
€ 9, 00

TW 1016-Het Woord Aan Eddie Kagie (boek met novelle van Eddie Kagie/book with short story by Eddie Kagie, cassette met/with performance van/by E.K. / interview met/with E.K.)
€ 6,90

TW 1017-Het Woord Aan Nico van Apeldoorn (boek met gedichten van/book with poems by Nico van Apeldoorn, cassette met/with performance van/by N.v.A. / interview met/with N.v.A.)
€ 6,90

TW 1018-Het Woord Aan Frank Starik (boek met novelle en foto's van Frank Starik/book with short story and photo's by F. Starik, CD met performance en een lied van /with performance and a song by F. Starik)
€ 11,00

W 1019-Trespassers W, BUZZ! K-Sept Für Fans #2 (1990-1993), cassette, 25 songs, 1994
*uitverkocht/deleted

TW 1020 / ET 20 (EE-Tapes, B.)-Trespassers W, CROSS! K-Sept Für Fans #3 (1991-1994), cassette, 21 songs, 1994
verkrijgbaar via EE-Tapes/available through EE Tapes

TW 1021-Recyclopedia C (Frans Friederich e.a. / & various), The 3 Charles' Suite (part 1: Lindbergh, part 2: Chaplin, part 3: Ives), 1999
€ 12,50

TW 1022-Het Woord aan Moritz Ebinger (boek over Moritz' vroegere band de Moma's/book about Moritz' old band The Momas, CD met een performance van M.E. en enkele Moma-liedjes/CD with a performance by M.E. and some Moma-songs).
€ 11,00

TW 1023 / Snowdonia, It.- Vlucht Over Den Haag, CD, 22 songs, 2000
€ 11,40

TW 1024 / Fake # 8 / Didi 1- De Voetbal CD, 8 Trespassers W-songs, 6 columns by Didi de Paris
€6,90
(uitverkocht/deleted)

TW 1025-Red./Ed. Anthony Blokdijk, Cor Gout , Scheveningen, op locatie (boek over het kustdorp Scheveningen met een CD; bijdragen van verschillende schrijvers, beeldend kunstenaars, fotografen, performers en muzikanten/book on the coastal town Scheveningen with a CD; contributions by various writers, graphic artists, photographers, performance artists and musicians)
Uitverkocht/deleted
Voor de cd, zie: TW 1027 (for the cd, see TW 1027)

TW 1026-Trespassers W presenteert Ieplaan, 15 songs/sounds, 2003
€ 12,00

TW 1027-Scheveningen op locatie (17 titels/titles) / Scheveningen op zich (12 titels/titles) 2x-cd
€ 12,00

TW 1028-Red./Ed. Cor Gout , Jimmy Tigges, Harry Zevenbergen, Als de kraaien overvliegen, voetbal in Den Haag en Scheveningen (When the crows fly over, football in The Hague and Scheveningen); bijdragen van verschillende Haagse schrijvers, tekeningen van Diederik Gerlach (contributions by various Hague writers, drawings by Diederik Gerlach)
€ 18.50

TW 1029-Red. Cor Gout , Jimmy Tigges, Harry Zevenbergen, Nakraaien (tijdschrift), door schrijvers, lezers en de tekenaar van Als de kraaien overvliegen-voetbal in Den Haag en Scheveningen (Aftercrow, magazine by authors, readers and the illustrator of When the crows fly over)
€3,00

TW 1030-Red./Ed/ Cor Gout, Marc Hurkmans, Piet Molendijk, Het Heilige –Ontluisterde Tijd- vormgeving en illustraties: Katja Vercouteren, Trespassers W archiefreeks # 1
(The Holy –time out of joint- design and illustrations: Katja Vercouteren, Trespassers W archives series £ 1)
€ 17,50

TW 1031/Valerius Pers- Diederik Gerlach (tekeningen/drawings), Cor Gout (tekst/words), Den Haag Ontijdelijk (The Hague Timeless), vormgeving/design: Klaus Baumgärtner
€ 35,00

TW 1032-Red./Ed./ Cor Gout, John van Markwijk, Harry Zevenbergen, En dan nu de polonaise –muziek in Den Haag en Scheveningen-, vormgeving Ab Bol, illustraties Diederik Gerlach, reeks Locatie # 3 (And now the polonaise –music in The Hague and Scheveningen-, design Ab Bol, illustrations Diederik Gerlach, Series Location # 3)
€ 30,00

TW 2027-Trespassers W, One-sided love affair, one-sided LP, 7 songs, 2014
€ 18,00

TW 2028/Mecanique Populaire AMR 005-Trespassers W, Aimez-vous Potemkin? 2cd, 29 songs, 2014
€ 15,00

TW 2029- The Stowaway ep, 5 songs, 2016
€ 10,00

TW 0000-Trireem (Trespassers W), Ferrageau, episch gedicht van Cor Gout op muziek/geluiden van Frans Friederich en Lukas Simonis (epic poem by Cor Gout put on music and sounds by Frans Friederich and Lukas Simonis), 2020,
€ 10,00

TW 2030 + Somnimage + Red Wig 052- Koala and other metamorphoses, lp: 10 songs, cd: 12 songs, (september) 2021

 

top

II-Tijdschriften/Magazines

1-Reeks/Series Trespassers W (kunsttijdschrift/arts magazine): 1 (1984), 2 (1985), 3/4 (1986)
#1: € 1, 35; #2 deleted; #3/4 deleted.

2-Reeks/Series Mondain Den Haag (kunst, muziek/arts, music): 1 (1989), 2 (1989)
#1: € 1, 80, #2: € 2,40

3-Reeks/Series TW / Opscene boekjes/booklets:
a-NL Centrum presents BAR EUROPA (bij/with Opscene 1, okt.-nov."87)
b-POPliterature en popLITERATURE (bij/with Opscene 2, dec."87 / jan."88)
a: uitverkocht/deleted; b: € 1, 15

4-Punt./Punkt.-Magazine (een artistieke en filosofische visie op het neo-fascisme/an artistic and philosophical outlook on neo-fascism).
A Deux Baleines Blanches-Trespassers W-coproduction (met/with 7"-EP, TW 1015), (1993)
Tijdschrift/magazine+single: €9, 00, alleen de single/only the single: € 3, 40.

5-Extaze, Literair Tijdschrift: single issue: €17,50, subscription for four issues: €60,00 www.extaze.nl

top

III-Video's

a-TW/Ada Fesevur

TWV1-Roots and Locations, 1992
Beelden van een park en het centrum in Den Haag, gecomponeerd naar de tekst en de muziek van de Trespassers W-LP 'Roots and Locations'/Images of a park and the city in The Hague, composed after the lyrics and music from the Trespassers W-LP 'Roots and Locations'.
On dvd: € 15,00

TWV2-Riefenstahl, 1993
Beelden die aansluiten bij het verhaal over Leni Riefenstahl, zoals dat wordt verteld in het Trespassers W-lied 'Riefenstahl', plus beeldmateriaal van de band tijdens een live-uitvoering van dat nummer/Images connected with the story of Leni Riefenstahl as told in the Trespassers W -song 'Riefenstahl', plus footage of the band in concert, performing that number.

TWV3-Het Uitgangspunt (Point Of Departure) (1994)
Monologue intérieur van dichter/performer Erik van der Jagt, gebaseerd op associaties met objecten en geschriften waarmee hij wordt geconfronteerd wanneer hij door het Starik-Museum in de Haagse Maldoror-Galerie dwaalt/Inner monologue by poet/actor Erik van der Jagt, based on associations with objects and writings with which he is confronted, wandering through the Starik-Museum at the Maldoror-Galerie in The Hague.

TWV4-Derek Jarman's Blauw (1994)
Hommage aan de cineast Derek Jarman, die overleed in maart 1994. Beelden en geluiden van Blauw de- en reconstrueren Jarman's laatste film Blue op respectvolle wijze/Tribute to filmmaker Derek Jarman, who died in march 1994. Images and sounds of Blauw de- en re-construct Jarman's last film Blue in a respectful manner.
De soundtrack voor Blauw werd oorspronkelijk opgenomen voor het IKON-radioprogramma De Andere Wereld/The soundtrack for Blauw was originally recorded for the IKON radio broadcasting De Andere Wereld .

TWV5-Ik wil zingen glazen draden (2 versions) (1995)
Gefilmde foto's van de stad Den Haag gaan vooraf aan beelden van de tentoonstelling 'Ik wil zingen glazen draden' (5/2/'95, Maldoror Galerie, Den Haag) van beeldend kunstenares Natascha van Nooijen Kooij/Filmed photo's of the city of The Hague preceding images of the exposition 'I want to sing threads of glass' (5/ 2/"95, Maldoror Galerie, The Hague) by graphic artist Natascha van Nooijen Kooij.
a-versie zonder soundtrack/version without soundtrack
b-versie met een geluidscollage waarin een Radio-Tonka-interview met de kunstenares is vermengd/version with sound-collage, in which a Radio Tonka-interview with the artist has been mixed.

TWV6-De Zee Die Neemt (1999)
Beelden van 'de zee die neemt' bij Scheveningen met een soundscape van Frans Friederich/Images of 'the sea which takes' at Scheveningen with a soundscape by Frans Friederich.

TWV2, 3, 4, 5, 6 on one dvd: € 15,00

b-Cor Gout/Paul Klaui

TWV 7- Stroomtravels. Ontijdelijk Den Haag (Untemporary The Hague), een busreis met haltes bij illustere plekken in Den Haag, met verhalen, gedichten, liedjes en muziek/A bus trip with stops at illustrious locations in The Hague with stories, poems, songs and music.
On dvd: € 15,00

top

IV-Radioprogramma's/Radio-programmes Mondain Den Haag

Radio Mondain Den Haag Cassettes 1-113 (see: radio)
1-uur-programma/1-hour-programme: €4, 60
2-uurs-programma/2-hours-programme: €6, 90

Lijst met radioprogramma's, zie: Organization-Projects-Radio/list of radio programmes
.

top

V-T-shirts

1-Dummy T-shirt, XL, XXL, marine-blauw met witte opdruk (voetballers)/navy blue with white prints (soccer players)
€ 9,00

2-TW-logo T-shirt, X, XL, XXL, zwart met rood logo/black with red logo
€ 9,00

top

VI-TW-distributie/distribution

a-boeken/books, tijdschriften/magazines

1-Cor Gout , Trespassers' Trips (BAAL Produkties, 1992)
€ 8,00

2-Cor Gout (words), Ronald Cornelissen (iilustrations), Zee/Land (Slibreeks
103, 2003)
€11,00

3-Cor Gout (short stories), Sébastien Morlighem (illustrations), Cor Gout , Luc Houtkamp, Jan Moebius, Wilbert de Joode (CD), Noirette (In de Knipscheer, 2003)
€25

4-Cor Gout (short story), Ronnie Krepel (illustrations), Van Stolkpark, verboden gebied (Valerius Pers, 2004)
€14,00

5-Cor Gout , Ode aan Den Haag (book of poems based on Gerrit Achterberg's volume of verse of the same name) (Achterberg Genootschap, 2005)
€10,00

6-Cor Gout, Trespassers W l’Intégrale (all Trespassers W lyrics translated into French), translation by Ladzi Galai and Cor Gout, illustrations by Ronnie Krepel (Rytrut, 2007) €26,00

7-Stripschrift 385 (augustus/august 2007) met een stuk over strip- en karikatuurtekenaar Dik Bruynesteyn door Cor Gout (with an article on cartoonist Dik Bruynesteyn by Cor Gout)
€8,00

8-Loes Peters, Cor Gout, Frederik Hendriklaan 's-Gravenhage (leporello) (Valerius Pers, 2009) €15,00

9- Cor Gout, De muziek van het huis (The music of the house), gedichten (poems) (In de Knipscheer, 2012) €16,50

10- Cor Gout, Korenblauw (Cornflower blue), short stories (In de Knipscheer 2014) € 23,50

11- 19 x Bella en de 20e is zoek (19 x Bella and the 20th is missing), een gedichtencyclus met beeldend kunst van Harrie Geelen /a cycle of poems with visual art by Harrie Geelen (In de Knipscheer), € 19,50

12-Cor Gout, 19 x Dans, smalle man, dans (Dance, thin man, dance): een reeks korte verhalen met prenten van Harrie Geelen (a cycle of short stories with visual art bij Harrie Geelen), In de Knipscheer 2020 € 20,50

13-Cor Gout, BIK, een roman (a novel), In de Knipscheer 2021 € 23,50


b-Geluidsdragers/sound media

1-Trespassers W, Cross, K-Sept für Fans #3, cassette, 21 songs, 1994, EE-Tapes (België/Belgium)
€7,00

2-Trespassers W, Cover Collection , 10", 7 songs, 2001, Pink Lemon (Duitsland/Germany)
€10

3-Trespassers W, Fly Up in the Face of Life, CD, 16 songs, 1996, AMF (Duitsland/Germany)
€13,50

4-Trespassers W, Leaping the Chasm, CD, 20 songs 1999/2000, Organic (Frankrijk/France)
€13,50

5-Trespassers W, Sex and the End of It, CD, 16 songs 2002, Somnimage (USA)
€13,50

6-Cor Gout +…, Textuur, CDr, 16 songs/performances, 2001, EE-Tapes (België/Belgium)
€9,00

7-Diversen/Various (3 songs door/by Trespassers W), Point of Yucca vol.3, A Unique Collection of Music & Art-Work, CD + portfolio, 2000, Yucca Tree Records (Zwitserland/Switzerland)
€10,00

8-Diverse Nederlandse bands/various Dutch bands (1 song door/by Trespassers W), Hometaping is Illegal, CD 2001, Living Room Records (Nederland/The Netherlands)
€8,00

9-Trespassers W, Straight Madness, 2xCD (box), 25 songs, 2003, Mecanique Populaire (Fr.)
€20,00

10-Trespassers W, Pretty Lips Are Red/ The Ghost of the Jivaro Warrior, CD (box), 22 songs, 2003, Mecanique Populaire (Fr.)
€18,00

11-Trespassers W, The Drugs We All Need, CD, 17 songs, 2005, Somnimage (USA)
€14,00

12-Trespassers W, The Noble Folly Of Rock’n’roll, 17 songs, 2006, Somnimage (USA) €14,00

13- Diversen/various- The Vegetable Man Project vol.5 (1 bijdrage van Trespassers W, 1 contribution by Trespassers W), Yellow Shoes Records (cd) SB 001 (2007)
€7,00

14-Trespassers W, Dummy 2xCD (in booklet), 40 songs, 2009, Mecanique Populaire (Fr.)
€15,00

15-Trespassers W, Aimez-vous Potemkin? 2xcd (in booklet), 29 songs, 2014
Mecanique Populaire (Fr.)/TW Records: € 15,00

16-Trespassers W, One-sided love affair, one-sided lp, 7 songs, 2014:€ 12,00

17-Trespassers W The Stowaway ep, 5 songs: € 10,00

18-Trireem (= Trespassers W: Frans Friederich, Cor Gout, Lukas Simonis): Ferrageau: een episch gedicht(tekst Cor Gout) met muziek en geluiden van Frans Friederich en Lukas Simonis (an epic poem –words by Cor Gout- put to music and sounds by Frans Friederich and Lukas Simonis), TW cd 0000, 2021 € 10,00

19- Trespassers W: Koala and other metamorphoses, TW Records, Somnimage, Red Wig cd/lp, (september) 2021 € 20 (lp), € 15 (cd) € 20,00 (lp) € 15,00 (cd)trespassersw@planet.nl

 

*After having received an order through e-mail TW will confirm your order and return an exact calculation of the costs in the concerning currency, including P & P.
Please state your name and adress in the e-mail and put down 'order TW' as subject.top

HOME